Reactie Past Gouverneur Peter Pietersen Kiwanis Magazine 2022/2023

Reactie Past Gouverneur Peter Pietersen Kiwanis Magazine 2022/2023

Mooi jaarblad, vernieuwingsdrang interessant

Beste Ap,

Onze bootreis hebben we een weekeinde onderbroken voor familiebezoek in Nederland. Thuiskomend vond ik het nieuwe Magazine op de deurmat. Graag wil ik jou en je team complimenteren voor weer een mooi jaarblad. Inhoudelijk interessant, getuigend van vernieuwingsdrang en mooi verzorgd.

Zowel het Voorwoord van Piet als zijn Beschouwing over o.a. Corona heb ik met plezier en instemming gelezen. En ook het verslag van Lindy over de Vrouwen Cie; met humor geschreven maar wel  met een boodschap. Jammer dat de Pop up uiteindelijk moest stoppen, maar jullie kunnen terugkijken op een prachtig project.

De verslagen van de diverse clubs tonen aan dat Kiwanis de draad weer oppakt. De Com-PR cie kan hierbij behulpzaam zijn, zoals verwoord door Michel. Hopelijk wordt er snel een kandidaat Gvr elect gevonden en kunnen moderniseringen zoals digitaal stemmen worden doorgevoerd. In het schema van het Beleidsplan staan de relevante zaken om te moderniseren, te verjongen en te groeien helder vermeld. Hopelijk kunnen we dit communiceren met jongere aspirant leden zodat ze bekend en geïnteresseerd raken in Kiwanis. Het houden van lokale projecten kan daar aan bijdragen, maar de noden in ver-weg landen moeten we ook in het vizier houden. 

De scheiding van (digitale) ALV en feestelijk congres past in de tijdgeest, maar zorg er wel voor dat we tweejaarlijks een feestelijke dag/avond hebben. Dus geen 'bijeenkomst' met alleen leer- en studiedoelen, maar een feest van ontmoeting. Je zou het ene jaar een landelijke leerzame bijeenkomst kunnen houden en het andere jaar een feestelijke dag/avond.

Voor Martien wens ik dat hij een mooi, effectief en leerzaam bestuursjaar Europa gaat ervaren, met een geslaagd en druk bezochte conventie in Amsterdam.

Met collegiale groet, 
Peter Pietersen

             /imagecache/lg/uploads/2022/07/voorpagina-24-6-2022.jpg

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.