Sla de brug of “mind the gap”.

Sla de brug of “mind the gap”.

Een tussenrapport van de voorzitter noem ik mijn eerste blog maar. Ik zal jullie regelmatig, maar niet elke week een verhaal sturen met een boodschap. We zijn nu twee maanden onderweg in het Kiwanis jaar en het valt mij niet tegen. Het is zelfs erg leuk! Ik ontmoet veel nieuwe mensen, spreek over veel projecten en mag ook nieuwe ideeën en suggesties verspreiden. Mijn planning was om 16 uur per week aan Kiwanis te besteden en dat lukt vrij aardig. De ene week gaat het beter dan de andere, maar we mogen niet klagen. Soms gewoon stoppen helpt; geen tijd meer is gewoon geen tijd meer. Wat er dan niet gebeurd is, wordt gecommuniceerd. Dat is niet alleen van belang voor de club die bezocht wordt maar het geldt ook voor de anderen die erbij betrokken zijn. Hulp blijft derhalve altijd welkom.

De commissie clubbuilding en ledenbeleid helpt het bestuur en de clubs aan ideeën om te groeien. Daarbij hebben de commissieleden een brede ervaring met service clubs. Die ervaring zet de commissie graag in. Hoe we kunnen groeien en bloeien heb ik bij drie bijzondere bezoeken ervaren. En ik wil dat graag met jullie delen omdat deze ervaringen mogelijk ook in jullie eigen club bruikbaar zijn of inspirerend werken.

KC Enschede zoekt bewust naar nieuwe wegen om te groeien. Hen heb ik geadviseerd om verbinding te maken tussen de generaties. Dat goede advies van de commissie geef ik graag door. Hou niet vast aan de eigen tradities als dat voor nieuwe mensen niet werkt. Het gaat om het helpen van kinderen; fun en vriendschap komen daar uit voort. Als je het belangrijk vindt om het stokje door te geven aan nieuwe generaties dan zul je voor die generaties aantrekkelijk moeten zijn. Om bij een club te willen horen, moeten er aansprekende activiteiten en/of aansprekende mensen zijn. Ook voor nieuwe generaties zijn dat de belangrijkste drijfveren om erbij te willen horen.

De gezamenlijke vergadering Maastricht (Stein-Maaskentj, Valkenburg-Charlemagne, Meerssen-Gloriëtte, Young Professionals Maastricht en Maastricht-Mergelland) was van een andere orde. Het onderwerp was de samenwerking tussen de clubs in en rond Maastricht. Wat kunnen we samen doen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Het was geweldig inspirerend te zien hoe clubs elkaar kunnen versterken. Ook hier was de boodschap: “verbindt generaties, zorg dat je aantrekkelijk bent of wordt voor jongeren. Kom ze tegemoet om er bij te kunnen komen. Dat kan niet alleen in geld maar ook in wat je van elkaar verlangt.” Sommige mensen regelen zaken heel efficiënt en hebben desondanks of juist daarom geen tijd om steeds maar weer bij bijeenkomsten te zijn. Laat je die mensen daarom gaan? Hou je vast aan de "verplichte" attendance of ga je voor de effectiviteit?

Divisie Zeeland - De divisievergadering ging eveneens over het verbinden van generaties. “Mind the gap” was het thema. Het is beter om stapje voor stapje in vijf jaar te verjongen dan in één keer een golf jongeren binnen te halen, heeft men daar ervaren. Organiseer dan een club naast de club of organiseer een Goldenclub om ruimte te maken voor verjonging en vernieuwing. De grootste vernieuwing in Zeeland was: een nieuwe kern, zijnde een damesclub in oprichting. Belangrijke vraag: uit die hoek was: kan een bestuur meerdere jaren besturen? Het antwoord was onthutsend simpel: als het bestuur opnieuw gekozen wordt dan kan dat. Er staat in de by-laws een verplichting om kandidaten te stellen en te kiezen. Er staat niet dat die kandidaten steeds nieuw moeten zijn. We gaan daar wel van uit maar het is geen ijzeren wet.

Het slaan van een brug tussen generaties, is een belangrijke ontwikkeling die op meerdere plaatsen gaande is. Ik blijf er graag van op de hoogte en ben in voor gesprekken en uitnodigingen, binnen de tijd die ik ervoor beschikbaar heb maar ook de dame en heren van de clubbuilding commissie helpen u graag.

Henk Oostdam
Gouverneur Kiwanis Nederland.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.