Stop Tetanus actie!!

Stop Tetanus actie!!

Beste Kiwanisvriendinnen en -vrienden,

De Stop Tetanus Commissie wenst jullie allen een gezond en voorspoedig 2014 en spreekt de hoop uit dat 2014 een heel voorspoedig Stop Tetanus-jaar wordt.

Op 31 december 2013 behaalden wij het volgende fraaie en trotse resultaat: € 508.533,63 is overgemaakt naar UNICEF om daarmee het vaccineren tegen tetanus mogelijk te maken en voort te zetten.

Dit bedrag is samengesteld uit € 423.240,- aan bijdragen door de clubs in ons district. Het overige deel is afkomstig van betalingen door diverse mensen, de cartridge-actie en een eenmalig bijdrage van het Kiwanis Nederland Fonds. Naar de toegezegde bijdrage van één miljoen euro door Kiwanis Nederland gedaan tijdens ons nationaal congres in Maastricht, is nog een lange, maar haalbare weg.

De samenwerking met UNICEF loopt zeer positief. Er is frequent overleg en diverse activiteiten worden gezamenlijk aangepakt. Ook levert UNICEF een substantiële bijdrage aan de groei van onze naamsbekendheid. Wij hebben een gezamenlijk communicatieplan en er is een ‘toolkit’ beschikbaar met vele voorbeelden voor fundraisingactiviteiten. Als bijlage bij deze e-mail treffen jullie deze toolkit aan en een overzicht van de NGO’s en mogelijkheden voor subsidies: Toegang tot geld.

Langs deze weg doe ik een dringende oproep aan alle leden in 2014 de volgende doelstellingen waar te maken:

toezeggingen door de clubs van in totaal € 1 miljoen voor Stop Tetanus;
in 2014 het bedrag van € 750,000,- overgemaakt hebben naar UNICEF.
Dan liggen wij op schema om in 2015-2016 het bedrag van € 1 miljoen te kunnen halen. Samen kunnen we dit! Laat het besluit van Maastricht geen loze belofte blijken te zijn.
Leden van de Stop Tetanus Commissie zijn altijd beschikbaar voor ondersteuning. Zij zullen in de loop van het jaar contact maken met jullie LG en waar nodig met jullie club.

Geen woorden, maar daden!

Wij wensen jullie een heel goed Kiwanisjaar toe, met een fantastisch resultaat voor STOP TETANUS. Tussen 2000 en 2013 is het in 34 landen gelukt moeders en kinderen te vaccineren. Er zijn nu nog 25 landen te gaan en daarvoor is het geld hard nodig om samen met UNICEF moeders en pasgeboren kinderen te beschermen tegen tetanus. Net als UNICEF gaan we voor Nul Tetanus in de wereld.

Met hartelijke Kiwanisgroet,

Sjoerd Timmermans, voorzitter a.i.

namens de leden van de Stop Tetanus Commissie: Fons Alberts (KC Sittard), Kees van Ee (KC Assen), Pieter van der Hammen (KC Rotterdam), Patrick Janssens (KC Goirle-Mark & Ley), Gert van Lieshout (KC Land van Cuijk), Shirley Schelkers (KC Den Haag), Chris Zweers (KC Rotterdam).

Bijlagen:
UNICEF toolkit ter inspiratie voor fundraising
Sponsorformulier
SIN; toegang tot geld

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.