‘Stop Tetanus’ project officieel van start

‘Stop Tetanus’ project officieel van start

Tijdens de lustrumviering van Kiwanis Nederland, zaterdag 24 september jl, werd ook het officiële startsein gegeven voor het ‘Stop Tetanus’ project dat Kiwanis International samen met Unicef de komende jaren uitvoert. Het startsein werd gegeven door Mw. Marianne Donker, Directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS.

Iedere negen minuten sterft er ergens op de wereld een kind aan de gevolgen van een tetanus infectie. Is dat feit op zichzelf al erg genoeg, het wordt nog schrijnender wanneer we ons realiseren dat die sterfte onnodig is. Er is een goed vaccin beschikbaar en een injectie daarmee kost ca. € 0,60. “We vinden injecties tegen tetanus in Nederland heel normaal”, aldus Mw. Donker. “Sinds de invoering van het Rijksvaccinatie project in 1957 is het ook normaal dat we tegen onder meer tetanus worden ingeënt. Het is de T uit de DKTP injectie, de bekende hielprik bij baby’s. Dat het erg effectief is, blijkt wel uit het feit dat er in Nederland de afgelopen tien jaar één kind aan tetanus is overleden en die was niet ingeënt.“

Een inenting blijft zeker tien jaar werkzaam. Desondanks is het volgens Mw. Donker verstandig om na een open verwonding waarbij (straat)vuil in de wond gekomen kan zijn altijd een tetanus prik bij de arts te gaan halen. Een niet behandelde infectie kent een zeer pijnlijk verloop en is bovendien meestal dodelijk. “Voor de prijs van één Starbucks koffie kunnen we negen kinderen inenten tegen tetanus. Overheden kunnen niet alles alleen doen, we zullen het samen moeten doen. We zijn dan ook blij dat het particuliere initiatief meehelpt om de gezondheid wereldwijd op een hoger plan te trekken. Daarom ben ik ook zo blij met dit initiatief van Kiwanis om samen met Unicef tetanus besmettingen bij zwangere vrouwen en pasgeborenen tegen te gaan.” Met een druk op de bekende rode knop onthulde Mw. Donker het logo dat Kiwanis Naderland gaan gebruiken bij het project.


Renate Verbaan

Vervolgens nodigde tv-presentatrice en Unicef ambassadeur Renate Verbaan Gouverneur Luit Ezinga en directeur Unicef Nederland Jan Bouke Wijbrandi op het toneel om met hen het project te bespreken. “We kunnen echt iets veranderen in de wereld”, aldus Wijbrandi. “De tetanus bacterie kunnen we helaas niet uitroeien, maar we kunnen we er wel voor zorgdragen dat er niemand meer onnodig aan de infectie met die bacterie overlijdt. Zo’n kans mogen we niet laten liggen.”

Na een indringend filmpje waarin de noodzaak voor het project nog eens schrijnend in beeld kwam, vertelde Luit Ezinga dat hij niet gauw door emoties overmand zal raken bij het zien van trieste beelden. “Je zal me niet snel in tranen zien. Nu ook niet; ik word er eerder boos van. We kunnen dit voorkomen en dan vind ik dat we het ook moeten doen!”


Millenium Doelen
In 2015 bestaat Kiwanis International 100 jaar. 2015 is ook het jaar waarin de acht zogenoemde Millenium Doelen gerealiseerd moeten zijn. “Het grootste cadeau dat we onszelf en de wereld kunnen geven, is een geslaagd tetanus project. Geen moeder en geen kind mogen meer sterven aan een infectie met tetanus. Er is wereldwijd 110 miljoen dollar nodig. Ik vind dat we in Nederland een miljoen bijeen moeten krijgen”, aldus Ezinga.

Het ‘Stop Tetanus’ project past in het 4e en 5e doel van de acht Milleniumdoelen die regeringsleiders van 189 landen in 2000 overeen kwamen om de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze acht Millenniumdoelen moeten vóór 2015 behaald zijn. UNICEF helpt overheden deze doelen te realiseren. De Millenniumdoelen zijn:

  1. Het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan één dollar per dag is 50 procent lager dan in 1990 en het percentage van mensen met honger is gehalveerd.

  2. Alle jongens en meisjes volgen basisonderwijs.

  3. De ongelijkheid tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen, is verdwenen.

  4. Het sterftecijfer onder kinderen jonger dan vijf jaar is tweederde lager dan in 1990.

  5. Het sterftecijfer onder zwangere vrouwen en jonge moeders is driekwart lager dan in 1990.

  6. De verspreiding van hiv, malaria en tbc is gestopt.

  7. Het aantal mensen dat schoon drinkwater heeft, is verdubbeld.

  8. Rijke landen hebben handelsbelemmeringen voor arme landen opgeheven en hun schuldenlast verlicht.

TV-presentatrice Renate Verbaan, zelf moeder van twee jonge kinderen, deed vervolgens verslag van haar eerste Unicef reis naar Afrika. “Dat was heftig”, herinnert ze zich. “Ik was zelf net in verwachting van mijn 2e kindje en daar word je geconfronteerd met moeders die net een kindje verloren hebben aan bijvoorbeeld AIDS. Dat is het ergste wat een moeder kan overkomen: je kindje verliezen. Al die foto’s uit de brochures van Unicef en de cijfers die je bij de voorbereiding onder ogen krijgt, worden hier ineens levende mensen. Je ziet met eigen ogen hoe hard hulp nodig is en hoe belangrijk het werk van Unicef is. Maar Unicef kan het niet alleen, we zullen het samen moeten doen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat organisaties als Kiwanis zich willen inzetten voor dit project. Ik wens jullie daar heel veel succes bij.”

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.