Strategienota leidt tot betrokken reacties uit de kiwanisorganisatie

Strategienota leidt tot betrokken reacties uit de kiwanisorganisatie

Na een aarzelende start komen op dit moment de reacties vanuit de Kiwanisorganisatie behoorlijk los. Dagelijks ontvangt de Strategiecommissie op het daartoe speciaal ingerichte emailadres strategie@kiwanis.nl meerdere reacties vanuit de clubs in Nederland. En afgelopen zaterdag is op de jaarvergadering van Kiwanis Young Professionals in aanwezigheid van Jolanda Borgers en mijzelf uitvoerig gediscussieerd over dit onderwerp. De reacties zijn deels afkomstig van individuele leden maar ze komen ook van clubs als geheel. Ook mogen nog reacties vanuit een divisie tegemoet worden gezien.

Er mag op dit moment dan ook worden gesproken van een behoorlijke betrokkenheid vanuit de leden.

De termijn waarbinnen reacties kunnen worden gezonden is verlengd tot medio april. De verwachting is mijns inziens dan ook gerechtvaardigd dat er dan zodanig veel reacties ontvangen zijn dat er door de commissie een betrouwbaar en richtinggevend advies aan het DB en AB kan worden uitgebracht.

Namens de Strategiecommissie,
Frans van der Avert

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.