Succesvolle tweede ab-vergadering van het district

Succesvolle tweede ab-vergadering van het district

Zaterdag 10 december 2011 vond in de prachtige locatie van Slot Zeist in Zeist de tweede vergadering van het Algemeen Bestuur van het district Nederland (KI-DN) plaats onder leiding van ondergetekende.

Een succesvolle vergadering die nochtans in mineur begon omdat Past-Gouverneur Bert van Leeuwen kort voor aanvang van de bijeenkomst per ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Wij wensen hem snel alle beterschap toe.

De gouverneur opende de vergadering met een pakje speculaas van KC Maastricht-Mergelland voor alle aanwezigen en Jolanda Bongers verklaarde zich bereid de notulen te verzorgen omdat districtssecretaris Eddy Vandeweyer wegens werkzaamheden in het buitenland verstek moest laten gaan.

De belangrijkste mededelingen van de gouverneur betroffen:

  • zijn bijzonder positieve ervaringen in alle divisievergaderingen tijdens de ook bijzonder vermoeiende voorbije weken;

  • de kandidaturen van Sjoerd Timmermans (vice-president KI), Jérôme Hennekens(trustee KIF) en Filip Delanote(vice-president Europe/Eliminate)

  • het bezoek van KI-president Alan Penn in februari 2012;

  • de financiële resultaten van KI-EF in 2010-2011 met een positief resultaat van 40.000,- euro.

Vervolgens gaf districtspenningmeester Willem Tiggeler toelichting bij de financiële resultaten over het bestuursjaar 2010-2011 en maakte daarbij melding van een faillissement van een ondernemer/cateraar als leverancier bij de lustrumviering in Barneveld in september jl.

Vervolgens werd uitgebreid stilgestaan bij het voorstel van een werkgroep bestaande uit Henk Oostdam, Hans Vermeer, Christel Simmelink en Inge Logtmeiijer, om de juniorclubs een nieuwe naam te geven nl. Young Professionals, om een landelijke YP-club met satellietclubs op te richten, om het aantal leden om te kunnen charteren te verminderen tot minimaal 10 en om de landelijke contributie te laten sponsoren door het KI-DN. Het voorstel – dat natuurlijk meer bijkomende elementen bevat dan hier aangegeven - werd unaniem goedgekeurd door de vergadering. “ Na vier jaren van voorbereiding een grote stap vooruit”, zoals door een jarige C. Simmelink via een videoboodschap werd verwoord.

Nadien werd uitvoerig aandacht besteed aan de communicatie. De gouverneur onderstreepte dat in vrijwel alle divisievergaderingen werd aangedrongen op een betere communicatie door district én door de clubs. Hij deed ook een oproep aan de clubs om zoveel mogelijk melding te maken van de activiteiten van de clubs op de website(s). Dat versterkt vooral de interne communicatie binnen KI-DN maar is ook voor de externe communicatie van belang. Hij geeft vervolgens aan dat het nieuwe blad Okée over het algemeen goed is ontvangen maar dat de advertentiewerving voor het tweede nummer bijzonder stroef verloopt. Daarbij wordt de Stichting Okée geconfronteerd met een faillissement van de producent van het blad.

De gouverneur meldt dat tijdens zijn ronde divisievergaderingen is gebleken dat vergrijzing en de daarmee gepaard gaande problematiek rond de status van senioren in vrijwel alle divisies de aandacht opeist en dat er talloze “oplossingen” zijn bedacht. Daarom het verzoek aan de clubs om de enquête over praktische situaties bij de clubs tijdig in te vullen. Het moet het DB/AB in staat stellen om in het voorjaar een gemeenschappelijk standpunt met flexibele oplossingen voor eenieder uit te werken.

Na de lunch gaf Luit Ezinga als verantwoordelijke voor het project Stop Tetanus uitleg over de organisatie van Stop Tetanus in Nederland, presenteerde een power-point die door de ambassadeurs van het project kunnen worden gebruikt en verstrekte het eerste gedrukte foldermateriaal en een betere versie van de Stop Tetanus- film.

25 februari 2012 vindt de volgende AB-vergadering plaats.

Martin Poesen,
Gouverneur 2011-2012.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.