Update Lustrumcommissie 2021

Update Lustrumcommissie 2021

Update van de lustrumcommissie

In oktober 2019 is uit de landelijke digitale stemming naar voren gekomen dat Kiwanis Nederland Stichting gaat samenwerken met Het Vergeten Kind als lustrumproject voor ons 35-jarig bestaan.

Wij verwelkomen twee leden van KC Veendam in de lustrumcommissie, te weten Marianne Hesse en Henk Spelde. Ook Piet Derks, gouverneur-elect, neemt deel in de lustrumcommissie.

Momenteel zijn we op volle sterke aan de slag gegaan met de invulling en voorbereidingen voor een geslaagd project.

Ook zijn er enkele gesprekken gevoerd met onze contactpersoon van Het Vergeten Kind.

We nemen jullie graag mee in de highlights van de invulling en de stand van zaken.

Stand van zaken:

  • concept Plan van Aanpak opgesteld
  • actie- en takenlijst vormgegeven
  • terugkoppeling gegeven in AB vergadering dd 18 januari 2020
  • overlegd over korte invulling van het lustrumproject in de verschillende regiobijeenkomsten
  • een plan gemaakt om tot een formele samenwerking(overeenkomst) Kiwanis en Stichting Het Vergeten Kind en ondertekening te komen

Vanuit het land krijgen we concrete vragen over de invulling en vorm van het lustrumproject. Deze vragen zijn we momenteel aan het bundelen en samen met Stichting Het Vergeten Kind stellen we een factsheet op waar kort en krachtig terug te vinden is welke mogelijkheden er allemaal zijn, wat de bedoeling is, welke verwachtingen er zijn en over welke tijdspanne we precies spreken.

Deze factsheet lichten wij toe in de regiobijeenkomsten.

Graag doen we al mededeling van lokale Kiwanisclubs die eigen projecten organiseren waarbij de opbrengst (deels) ten bate komt aan ons lustrumproject.

Dit zijn onder meer:

Alle Kiwanisclubs die momenteel overwegen om opbrengst van een specifiek project ten bate van ons gezamenlijke lustrumproject te stellen: hartelijk dank!

Zodra er nieuws te melden is laten wij weer van ons horen. Wij zullen in elk geval zorgen voor nieuwe en interessante, relevante informatie in deze maandelijks terugkerende nieuwsbrief van Kiwanis Nederland.

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen wij dat graag. Je kunt je richten tot jubelcommissie@kiwanis.nl

Joost Boers, Ger Adams, Piet Derks, Marianne Hesse, Henk Spelde, Maaike Roosen

Hartelijke groeten van Maaike Roosen

Kiwanis Nederland
Commissie Lustrumproject 2021
tel. 06-23297018
e-mail: maaikeroosenkiwanis@gmail.com
url: www.kiwanis.nl

Hotel Heppie Almere

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.