Vacature Gouverneur 2018-2019

Vacature Gouverneur 2018-2019

Aan: leden Kiwanis International District Nederland

Geachte Dames en Heren,

Kandidaatstelling Gouverneur Kiwanis International District Nederland 2018-2019.

Uiterlijk 15 mei 2017 ontvangt de Districtssecretaris gaarne namen van door de clubs gesteunde kandidaten. In het kader van modernisering en hetgeen de maatschappij voor de toekomst verwacht van service clubs, verwacht het bestuur dat relatief jonge kandidaten en ook vrouwen zich geroepen voelen zich kandidaat te stellen voor deze uitdagende functie.

Het Algemeen Bestuur draagt kandidaten voor, waarna verkiezing plaats vindt op de Algemene Vergadering van het District tijdens het congres op zaterdag 16 september 2017 in Laren. Het bestuur streeft naar een verkiezing uit meerdere kandidaten.

Profiel van de Gouverneur

De Gouverneur is de spin in het web van het District. Van kandidaten wordt verwacht dat zij

de normen en waarden van Kiwanis uitdragen en gepassioneerd spreken over Kiwanis en haar rol in de maatschappij;

Een lange termijn visie hebben op de rol van Kiwanis als serviceclub in de maatschappij;

De noodzaak tot verjonging en modernisering van Kiwanis onderschrijven en daaraan richting kunnen geven;

Maar ook aandacht heeft voor de navolgende punten, te weten:

  • Uitvoering geeft aan het landelijk beleid zoals het al enkele jaren is ingezet.
  • Oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen.
  • Samenwerken met partners op gelijk niveau.
  • Noodzaak tot nieuwe dames en heren en gemengde clubs ziet.
  • Teamplayer.
  • Actief, creatief, initiatief.

Uitvoering geven aan het beleid dat door Kiwanis International wordt vastgesteld; uiteraard met inachtneming van de regionale context;

Als Luitenant Gouverneur of secretaris KI-DN eerder lid waren van het Algemeen Bestuur van het District;

Met name in het Gouverneur jaar taken efficiënt kunnen organiseren en delegeren.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Gouverneur Martien van der Meer.

Kandidaatstelling van de kandidaat, middels de Club, dient u te zenden aan de secretaris van het District Nederland:

Ap Lammers, Hogestraat 51, 6953 AR Dieren E-mail secretaris@kiwanis.nl

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.