Vacature leden Strategische Commissie

Vacature leden Strategische Commissie

Vacature leden strategische commissie

De leden van de strategische commissie hebben het AB laten weten om hun moverende redenen de werkzaamheden per 4 juni 2018 te beëindigen en hun functie als lid van de Strategische Commissie neer te leggen.

De ALV dient nieuwe leden voor deze commissie op het eerst volgende congres te benoemen.

Bij deze doen wij een oproep voor nieuwe leden voor de strategische commissie.

Taakomschrijving van de commissie is:

  • Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende draagvlak van het AB en de clubs.
  • Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het vigerend Strategisch plan.
  • Uitwerken strategische positionering van Kiwanis Nederland en Kiwanis Clubs binnen Kiwanis International
  • Evaluatie van het vigerend plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks rechtstreeks aan de ALV.

Informatie over deze functie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze Gouverneur Det Verhoeven. Zij zal u graag informeren over de werkzaamheden van deze commissie die zich o.a. met het de toekomst van Kiwanis Nederland gaat bezighouden. U kunt Det bereiken op 06 30169530 of e-mail info@detverhoeven.nl.

Aanmeldingen voor deze commissie kunt u zenden aan de secretaris van Kiwanis International District Nederland, de heer A. Lammers e-mail: secretaris@kiwanis.nl

In verband met de korte termijn van deze oproep en het aanstaande congres, 15 september 2018, zien wij u kandidaatstelling graag z.s.m. doch uiterlijk 1 september a.s. in ons bezit.

Ter informatie treft u in onderstaande link de artikelen aan die betrekking hebben op commissies:

Hoofdstuk XII De Commissies

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.