Herhaalde Oproep Vacature Penningmeester District

Herhaalde Oproep Vacature Penningmeester District

Kandidaatstelling Penningmeester 2019 – 2020

Helaas op onze oproepen en diverse gesprekken hebben wij helaas nog geen kandidaat voor de leuke en interessante functie van Penningmeester voor ons financieel gezonde District.
Graag roepen wij u op om deze functie voor een aantal jaren te willen vervullen in een enthousiast team van betrokken Kiwanis Leden!
Penningmeester Leo Wielstra heeft laten weten zijn functie, na drie jaar, per 1 oktober 2019 beschikbaar te stellen.

Bestuur zoekt met ingang van het nieuwe bestuursjaar 2019-2020 e.v. dan ook een nieuwe Penningmeester. Deze maakt deel uit van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur. Is verantwoordelijk voor jaarlijkse begroting, goedkeuring, betaling en boeking van declaraties en facturen, het factureren aan en innen van contributies (KI, KI-EF en KIDN) bij clubs, periodieke rapportage aan bestuur, opstellen en goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening, accountant controle en toezicht op sub administratie (bijvoorbeeld jaarlijkse congres).

Profiel: ervaring met beheer van financiën. Kontakten met leden dagelijks bestuur, penningmeesters van Kiwanis clubs, internationale Kiwanis bestuurders. Deelname aan vergaderingen van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

Ter wille van continuïteit van bestuur zoekt het Dagelijks bestuur naar vrijwilligers die deze functie meerdere jaren achter elkaar kunnen vervullen.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Penningmeester Leo Wielstra.

Kandidaatstelling middels de Club, dient u te zenden aan de secretaris van het District Nederland:

Ap Lammers, Hogestraat 51, 6953 AR Dieren of via E-mail secretaris@kiwanis.nl

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.