Werk samen met Cordaid

Werk samen met Cordaid

Werk samen met Cordaid aan ondernemerschap in uw eigen stad

Veel serviceclubs die zich inzetten voor een ontwikkelingsproject in het buitenland, kennen Cordaid. Bijvoorbeeld omdat zij een aanvraag indienen bij het Cordaid Service Fonds voor verdubbeling van hun geworven gelden. Minder bekend is dat Cordaid ook initiatieven in Nederland ondersteunt, vooral op het gebied van ondernemerschap en arbeid. Volgens Kristel Ashra van Cordaid liggen hier innovatieve mogelijkheden voor samenwerking tussen Kiwanisclubs en Cordaid, bijvoorbeeld door samen een lokaal initiatief te ondersteunen met kennis, expertise en netwerken.

“Cordaid heeft het afgelopen jaar haar focus aangescherpt,” zo vertelt Kristel Ashra. “Voorheen financierden we in Nederland een breed scala aan projecten, voor zeer diverse doelgroepen. We zien echter dat armoede in ons land toeneemt en nieuwe groepen mensen treft. Dat vraagt om innovatieve en structurele oplossingen. Daarom kiest Cordaid ervoor mensen die leven van een minimum inkomen, en vaak kampen met sociale uitsluiting, te helpen armoede blijvend te ontstijgen en weer mee te doen in de samenleving. We doen dat door initiatieven mogelijk te maken van mensen die via coöperatief ondernemerschap, dus door samen te ondernemen, een nieuw toekomstperspectief willen creëren. We ondersteunen deze initiatieven niet (primair) met financiering, maar helpen startende coöperatieve ondernemingen samen met partners uit bedrijfsleven en samenleving om hun plannen te realiseren. Partners delen bijvoorbeeld hun kennis over een specifieke branche, denk aan de horeca, over het opzetten van een ondernemersplan of over pr en marketing. Ook kunnen zij toegang bieden tot hun netwerk. Een lokale Kiwanisclub kan hierin een zeer waardevolle partner zijn.”

Samen ondernemend
“Voor veel mensen in een uitkeringssituatie is de stap om zelf te ondernemen groot,” zo licht Kristel deze nieuwe aanpak nader toe. “Ze missen de kennis en contacten om een eigen bedrijfje te beginnen, of zien op tegen de risico’s en rompslomp. Wanneer ze samen in een coöperatieve onderneming aan de slag gaan, delen ze kennis en risico’s, en lossen ze met elkaar tegenslagen op. We zien daar hele inspirerende voorbeelden van.” Zo startten in Breda onlangs twee coöperaties van mensen met een uitkering of beperkt inkomen. Zij werden bij de opstart ondersteund door de gemeente, lokale organisaties, een woningbouwvereniging en Cordaid. “Een groep vrouwen van Ghanese, Oost-Europese, Nederlandse en Marokkaanse afkomst is samen een coöperatief cateringbedrijf en wijkrestaurant gestart. Ze koken, bedienen, doen de inkoop en houden het restaurant schoon. De andere coöperatie bestaat uit zogenaamde scharrelondernemers: mensen die bijvoorbeeld als een hovenier, grafisch vormgever of meubelmaker aan de slag willen. Zij oefenen ieder hun eigen ambacht uit, maar als coöperatie regelen ze een aantal zaken gemeenschappelijk, zoals de administratie, facturering, inkoop en huisvesting. Zij werken voorlopig met behoud van uitkering als vangnet, maar doen ervaring op met ondernemen en gebruiken de omzet voor opleidingen en materiaal.”

Ondersteun een coöperatie bij u om de hoek
Kent u in uw eigen omgeving een vergelijkbaar initiatief voor coöperatief ondernemen, dan is het volgens Kristel Ashra zinvol om contact op te nemen met Cordaid. “Laat ik beginnen met te zeggen dat Kiwanisclubs die dit soort initiatieven financieel ondersteunen, hiervoor een verdubbelingsaanvraag kunnen indienen bij het Cordaid Service Fonds Nederland. Maar er is nog veel meer mogelijk. Als Cordaid merken wij dat startende coöperaties vaak niet zozeer behoefte hebben aan (start-)kapitaal, maar vooral aan kennis en advies, aan partners die meedenken. Daarom vormt Cordaid partnerschappen tussen startende coöperaties enerzijds en bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties anderzijds die het initiatief kunnen helpen tot bloei te komen. Cordaid begeleidt dit proces, brengt kennis in en monitort de voortgang. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als een Kiwanisclub ter plaatse bij zo’n partnerschap betrokken is. Leden van Kiwanisclubs kennen de weg, hebben een groot netwerk en kunnen een coöperatie bijvoorbeeld in contact brengen met afnemers. Interessant en uitdagend voor een Kiwanisclub is dat deze zo dicht bij huis kleinschalig ondernemerschap stimuleert en lokaal bijdraagt aan een betere positie voor mensen met lage inkomens. Kent u zelf geen initiatief in uw eigen omgeving, dan kan Cordaid u wellicht in contact brengen met een coöperatie. Cordaid ziet uit naar een vruchtbare samenwerking met Kiwanisclubs om coöperatief ondernemen van mensen met lage inkomens te stimuleren.”

Meer weten over innovatieve samenwerking met coöperatieve initiatieven in uw stad/regio of het Cordaid Service Fonds Nederland? Neem dan contact op met Kristel Ashra via kristel.ashra@cordaid.nl of 070 31 36 253, of kijk op www.cordaid.org/nl/doe-mee/. Daar vindt u ook meer informatie en de criteria voor steun voor uw project in een ontwikkelingsland.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.