WWW

WWW

WWW, een afkorting die we zelden meer actief gebruiken, maar die staat voor contact over de hele wereld en met alles en iedereen die op dat wereldwijde web is aangesloten. Binnen Kiwanis Nederland voeren we regelmatig de discussie of Europa en International nog wel belangrijk voor ons zijn. Of ze “daar ver weg” (Indianapolis) wel naar ons luisteren. Of ze “daar” (KI-EF) wel het geld waard zijn dat we jaarlijks van onze contributie naar ze over maken. Ik vind het contact met andere clubs binnen en buiten Nederland erg belangrijk. Dat past in een wereld die samen hangt. Dat blijkt ook uit de talloze projecten met bijzondere doelen buiten Nederland. We kunnen niet meer zonder elkaar. De vluchtelingencrisis met enorme effecten op kinderen is daarvan het zoveelste bewijs. Clubs besteden daar in hun projecten ook aandacht aan; gelukkig.

De najaarsbijeenkomst was met 65 m/v een geslaagde bijeenkomst. De mensen die er waren zijn voor het overgrote deel geïnspireerd naar huis gegaan. De bijeenkomst ging over Kiwanis International, Kiwanis Europa en de veranderingen die daar gepland zijn. Trustee Patrick Ewing pleitte voor het I-Plan en voor The Formula. Het I-Plan is het beleidsplan van Kiwanis International. Dit plan gebaseerd op de kernwoorden Inspiration, Impact, Image en Investment, geeft op verbluffende wijze ons eigen meerjarenplan weer; een teken van gelijkgestemdheid. Inspirerende projecten met Impact verlenen ook een positief beeld aan je club, waardoor mensen (bijv. kandidaat- leden) met je mee willen gaan doen, lid willen worden. Het imago dat wij met onze projecten neerzetten is dus vanuit meerdere invalshoeken gezien, heel belangrijk. Als we dan ook nog met het oog op de toekomst onze inzet en middelen goed investeren dan zal het tij keren en zullen we weer groeien.

The Formula bestaande uit haar kernwoorden “love it, live it, share it”, gaat ervan uit dat je graag aan anderen vertelt wat je doet. Als je met enthousiasme je belevenissen met anderen deelt, worden mensen nieuwsgierig en willen ze je helpen als dat nodig is. Op die manier betrek je mensen beter bij Kiwanis. De kern van beide plannen is verwerkt in het beleid waar het bestuur momenteel uitvoering aan geeft. Het is natuurlijk wel mooi als we de suggesties en plannen die we uit Amerika en Europa aangereikt krijgen ook gaan gebruiken. Als we onze neus daarvoor ophalen dan betalen we wel, maar accepteren we niet wat we er voor terug krijgen. Dat is toch eigenlijk te gek, helemaal in een wereld waar we elkaar kunnen helpen en grootse zaken tot stand kunnen brengen zoals het project Stop Tetanus. Wij als bestuur hebben besloten om beter en geïnspireerd daarbij aan te sluiten. En we helpen clubs om hetzelfde te doen.

Sjoerd Timmermans verhaalde over Kiwanis Europa en de veranderingen in de structuur die men wil door voeren. Kiwanis International wil decentraliseren. De verantwoordelijkheid moet meer naar de regio’s. Europa is er daar een van. Als de activiteiten van Kiwanis International dichter bij de clubs plaatsvinden en de clubs daar dan ook de positieve gevolgen van zien en merken, dan ontstaat er meer support en samenhang is de gedachte. Diverse mensen in Nederland pleiten daar al geruime tijd voor. Het is mooi om te zien hoe dat nu wordt opgepakt. Kijk in dat verband ook een op de inspirerende website van KI-EF, die mede dankzij een van onze leden tot stand is gekomen (www.kiwanis.eu). En dan zijn we weer terug bij de titel van deze blog.

In de middag hebben we het vooral over praktische zaken gehad hoe bouw je clubs, hoe ga je om met pers en hoe kun je optimaal gebruik maken van onze websites. De aanwezigen gingen geinspireerd naar huis. Onze trustee heeft een bijzonder dynamisch district gezien zo vertelde hij me onderweg naar het 25 jarig jubileum van Club West-Friesland. Dat feestje mochten we nog "even" meemaken op die dag. We hebben de club uiteraard van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Als ik dit allemaal zo op kerstavond op de onze site zet, dan mijmer je nog even weg. Eerste Kerstdag gaat Kiwanis Rijn en Gouwe aan de slag in Themapark Archeon waar we 20 gezinnen (41 kinderen) een mooie kerstbrunch bezorgen. Op de drempel van de kerstdagen weet ik dat ook heel veel andere clubs bezig zijn (geweest) om vele kinderen (en soms ook wat oudere kinderen) een mooie kerst te bezorgen. Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet. Fantastisch dat jullie allemaal steeds weer onze belangrijkste doelstelling waar proberen te maken: ten dienste van de kinderen in deze wereld. Hoe je het wendt of keert, uiteindelijk is dat waar het om draait bij Kiwanis.

Ik wens jullie allemaal een mooi kerstfeest toe en een mooi en groeizaam 2016.

Henk Oostdam, Gouverneur

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.