Zondag 27 oktober Ontbijtfilm 2013 - In actie voor Coaches4Juniors

Zondag 27 oktober Ontbijtfilm 2013 - In actie voor Coaches4Juniors

Op zondag 27 oktober organiseren wij weer onze, inmiddels traditionele, ontbijtfilm. De opbrengst komt ten goede aan het project Coaches4Juniors.

Coaches4Juniors is het programma van Contour de Twern dat vrijwilligers inzet voor kinderen en jongeren. Het gaat om jeugdigen die extra aandacht nodig hebben, die niet geboden wordt in hun eigen netwerk. Kwetsbare kinderen die gepest worden op school of kinderen uit gezinnen waar armoede of werkloosheid speelt, onbekendheid met de Nederlandse cultuur, ziekte of beperking van een familielid, problemen in de thuissituatie, zoals verslaving of psychiatrische problematiek bij een van de ouders.

Voor het overgrote deel wordt het project Coaches4Juniors gefinancierd door de gemeente Tilburg. Dit betreft de financiering van de coördinatie van de trajecten. De activiteiten met de jongeren worden verricht door vrijwilligers. Het geld voor deze activiteiten komt van derden.

Met het Onbijtfilmproject wil Kiwanis Club Tilburg Hart van Brabant een financiële bijdrage leveren aan deze prachtige missie. Niets is toch mooier dan kinderen op te zien bloeien, mede doordat ze in hun vrije tijd een zinvolle bezigheid hebben en beter mee kunnen in onze maatschappij. Door direct contact met een coach en hun maximale betrokkenheid bij de jongeren, ontstaat er een onderlinge vriendschapsband en daarmee wordt er bijgedragen aan de zelfredzaamheid, sociaal emotionele ontwikkeling en participatie van de jongere in de samenleving.

Wij nodigen u graag uit voor onze ontbijtfilm.
De ontbijtfilm vindt plaats op zondag 27 oktober a.s. van 9.00 uur tot ca. 13.30 uur.
Het ontbijt wordt geserveerd in De Kleine Prins, Koningsplein 10 Tilburg. Daarna wordt de film vertoond in een van de zalen van bioscoop Pathé Tilburg aan het Pieter Vreedeplein 174.
We sluiten af met een glaasje en een hapje.

Toegangskaarten à € 39,50 per stuk zijn verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar info@andredoevendans.nl. Meer informatie bij Kiek Boelaars, tel: 013-5442721.

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.