Kennismakingsweekend team 2019 - 2020

Kennismakingsweekend team 2019 - 2020

Geheel in het kader van het 19-20 motto: alleen samen zijn wij Kiwanis is het komend bestuur van Kiwanis Nederland samen met de voorzitters van de commissies vrijdagavond en zaterdag bij elkaar geweest om met elkaar te maken en om ideeën uit te wisselen: hoe kunnen wij Kiwanis (nog) beter maken.

Vrijdagavond na een verrassende opening, is er een boeiende, inspirerende, ogen openende presentatie gehouden over hoe jonge Kiwanisleden tegen de organisatie aankijken.

Zaterdag is er kennisgemaakt met de beide kandidaten gouverneur-elect, die beiden hun redenen hebben om Kiwanis te gaan leiden.

Verder is er gebrainstormd over o.a.: 

  • Wat willen de clubbesturen nu eigenlijk van het hoofdbestuur, wat hebben ze nodig.
  • Wat kan de nieuwe opzet worden van het congres, nadat we dit jaar en ook volgend jaar al teruggegaan naar een eendaags congres
  • De nieuwe website werd gepresenteerd, modernere opzet, makkelijkere beheersfuncties
  • Er is er uitgebreid gediscuteerd met de vertegenwoordigster van de commissie Vrouwen bij Kiwanis, hoe kunnen wij samen bereiken, dat Kiwanis aantrekkelijker wordt voor vrouwen en waarom zijn er te weinig vrouwen vertegenwoordigd bij de LG ’s en in het DB.  De vacature voor penningmeester staat nog steeds open!!

Belangrijk dit weekend was dat iedereen aan bod kwam en dat we elkaar beter hebben leren kennen.

Carel Maass

Deel deze post