Verlenging bestuurstermijn Gouverneur goedgekeurd in ledenraadpleging

Verlenging bestuurstermijn Gouverneur goedgekeurd in ledenraadpleging

De tweede ledenraadpleging is gisterenavond om 12 uur afgerond. Er zijn 470 stemmen uitgebracht (24% van onze leden). Een succesvol resultaat gegeven het (misschien voor sommigen) saaie onderwerp.

Er waren 457 stemmen voor (97%) en 13 tegen (3%). Dit besluit zal formeel worden ingediend op de Algemene Vergadering op 12 september 2020 in Geleen.

Het bestuur is zeer tevreden over de betrokkenheid van onze leden.

Achtergrond & aanleiding

Al jaren wordt er door leden aangegeven dat men niet goed weet wat het bestuur van Kiwanis Nederland doet. Hetzelfde geldt voor de bestuurslaag in Europa en de Verenigde Staten van Amerika. De plek waar het bestuur normaal gesproken de leden ontmoet, het jaarlijkse congres (de algemene vergadering) wordt door steeds minder leden bezocht. En op de regio bijeenkomsten is vaak niet het gehele bestuur aanwezig. Bovendien vroegen leden zich af of de besluiten van de algemene vergadering wel voldoende draagvlak hadden.

Leden toestaan om hun mening te geven zonder daarvoor fysiek aanwezig te zijn is een mogelijke oplossing voor bovenstaand probleem. We noemen het: stemmen op afstand. Stemmen op afstand is binnen Kiwanis Nederland in eerste instantie door KC Delft uitgedragen. En met succes! De mail van deze ledenraadpleging is geopend in minimaal 20 landen wereldwijd, van Canada tot Noorwegen, en van Zuid Afrika, Australie tot Thailand.

Hoe werkt het?

Technisch bestaat de ledenraadpleging uit twee stappen. De secretaris stuurt de leden een mail via het programma Mailchimp. Daarin zit een ‘knop’ verwerkt met daarin een link naar een Google document. Leden moeten dus twee handelingen verrichten: de mail openen (en lezen), klikken op de link; en vervolgens het Google doc invullen.

Als de raadpleging is gesloten worden alle stemmen gecontroleerd door de secretaris (is de opgegeven naam inderdaad lid van de Kiwanis club, is er niet al eerder een stem door deze persoon uitgebracht). Alle documenten blijven bewaard zodat er controle kan plaatsvinden.

Er kon voor deze raadpleging gestemd worden van 15 februari tot en met 25 februari, middernacht.

Resultaten beide stemmingen

Aantal uitgebrachte stemmen voor lustrumproject: 641 van de 1941 leden; 33%. Leden van 91 clubs hebben hun stemmen uitgebracht (90%). Leden van tien clubs hebben geen stem uitgebracht (10%).

Aantal uitgebrachte stemmen voor de bestuurstermijn: 470 van de 1984 leden; 24%.

Leden van vijf clubs hebben nog helemaal geen stem uitgebracht over beide stemmingen: Doetinchem (22 leden), Utrechtse Heuvelrug (15 leden), Venlo Sintermerte (19 leden), Zutphen (10 leden) en Zwyndrecht (8 leden).

Resultaten bestuurstermijn

Van de 470 leden die hebben gestemd, waren er 109 bestuursleden (vrz, penningsmeester of secretaris).

Het aantal voorstanders was 457 ofwel 97,2%. Het aantal tegenstemmers was 13 ofwel 2.8%. Er zijn 10 ongeldige stemmen uitgebracht, vooral personen die twee keer hun stem hebben uitgebracht. In dat geval werd de laatste stem meegeteld.

Van de uitgebrachte 470 stemmen is 90% binnen 5 dagen uitgebracht. De mailing is succesvol afgeleverd bij 1872 leden. 1219 hebben de mail ook geopend, en 37% daarvan heeft doorgeklikt naar het stemformulier.

Er is een mailing uitgegaan op 13 februari. Deze is 1219 keer geopend, door 65% van de geadresseerden. Vervolgens is er 453 keer (37%) doorgeklikt naar het stemformulier. De tweede mailing (naar allen die de eerste niet hebben geopend) is 572 keer geopend, waarvan ook 37% heeft doorgeklikt naar het stemformulier.

Ook is het stemformulier bereikt via een link die via whatsapp is verspreid.

Uit deze stemmingen blijkt dat een aanzienlijk aantal mensen niet weet met welk mailadres men is geregistreerd in Portalbuzz. Een positief bij effect van de stemmingen is dat er een grotere noodzaak komt om de emailgegevens in Portalbuzz up-to-date te houden. Wellicht dat de aan de PR commissie gevraagde aanpassing van de Kiwanis app (bijvoorbeeld door te zorgen dat men zijn of haar gegevens ook kan aanpassen via de Kiwanis app), hiervoor een goede hulp in kan bieden.

Leerpunten voor een volgende stemming:

- verkorting van de termijn naar 7 dagen

- actieve opvolging naar de 66 leden die de mail niet ontvingen

Additionele informatie is te vinden in bijgevoegd document

Stemmen in Kiwanis.docx

Deel deze post

Nieuwsbrief ontvangen

Meld u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en ontvang maandelijks informatie over onze projecten.