Bestuur

Bestuur

Piet Derks

Piet Derks

Gouverneur
Christ Van Oevelen

Christ Van Oevelen

Gouverneur Elect
Piet Derks

Piet Derks

Imm. Past Governeur
Carel Maass

Carel Maass

Imm. Past Governeur
Ap Lammers

Ap Lammers

District secretaris
Sofia Oudmaijer-Carbajo

Sofia Oudmaijer-Carbajo

District penningmeester
Kees van Ee

Kees van Ee

Luitenant Gouverneur Noord Oost
Ian Ramsey

Ian Ramsey

Luitenant Gouverneur Holland Zuid
Vester Reijnders

Vester Reijnders

Luitenant Gouverneur Centrum West
Emmy Ruber

Emmy Ruber

Luitenant Gouverneur Zuid Limburg
Eric-Jan Sobels

Eric-Jan Sobels

Luitenant Gouverneur Centrum Oost
Maaike Roosen

Maaike Roosen

Luitenant Gouverneur Brabant Midden
Sietske Hoving-van der Wiel

Sietske Hoving-van der Wiel

Luitenant Gouverneur Holland Midden
Aart de Zeeuw

Aart de Zeeuw

Luitenant Gouverneur Zeeland
Hetty Damen

Hetty Damen

Luitenant Gouverneur Noord Holland-Flevoland
Christ Van Oevelen

Christ Van Oevelen

Luitenant Gouverneur Brabant West
Rob van der Most

Rob van der Most

Luitenant Gouverneur Oost
Rob Lammers

Rob Lammers

Luitenant Gouverneur Zuid Oost